Uppenbarelse

Du använder en gammal webbläsare som är osäkra och inte stöds längre

Jag skulle vilja exklusiv

L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diskrimineringslagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare åtgärder för att motverka den ofrivilliga deltiden i kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagarperspektiv i jämställdhetspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor som en central jämställdhetsfråga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om könsrelaterat förtryck i skolmiljön och tillkännager detta för regeringen.

Liberalerna

Finn Liberalerna på din ort På enkel svenska Liberalerna De två saker såsom är viktigast för Liberalerna i valet är: Skolan: Om man får gå i skolan och lära sig kan man få jobba med det hane vill. Integration: Nya svenskar ska kunna lära sig svenska och få arbete. Frihet Frihet är viktigt för Liberalerna. Alla människor ska få bestämma kvar sig själva. Men det är ej samma sak som att alla tillåts göra som de vill. Alla plikt följa samma regler. Några av reglerna är: Yttrandefrihet: Alla ska få anföra och skriva det de vill.

Leave a Reply