Uppenbarelse

Arbetslösa sydeuropéer söker sig till Tyskland

Sida för ensamma webbmötetjänst

I diskussionen om aktiveringsmodellen har man glömt bort att det inte finns antingen arbetslösa eller arbetstagare, utan att det finns människor som ibland arbetar och ibland är arbetslösa. Därför försvarar löntagarrörelsen också sina arbetslösa medlemmar. Den sporrande sysselsättningsmodellen är ett av våra förslag på hur de arbetslösa ska behandlas i ett förtroendesamhälle. Mer är på kommande — vi utvecklas arbetslöshetsskyddet under hela år Förutom att vi förnyar arbetslöshetsskyddet presenterar vi också förslag på fackförbundens och arbetslöshetskassornas möjligheter att hjälpa sina medlemmar att få jobb.

Alla avsnitt

Svenska Louise Amcoff var fjorton år emedan hon började sälja sin kropp mot vuxna män. Hon säger att det inte finns någon typisk sexköpare skada det de har gemensamt är att de är sjuka. Idag är hon fri från prostitutionen och föreläser försåvitt sitt liv. Det gav henne dylik ångest att hon sålde sex mot män som självskadebeteende från det att hon var fjorton år tills hon blev nitton. Idag föreläser hon samt delar med sig av sina erfarenheter. Hon har också startat föreningen Ihop mot prostitution. Hon är också nybliven mamma till en liten pojke samt lever ett stillsamt familjeliv i ett småstad i Mellansverige.

125. Kostnaden

Maj :t vill härmed, under åberopande bruten bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet kvar inrikesärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlatande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt. I propositionen föreslås dels särskilt kontant stöd åt arbetslösa i åldern 60 66 år, dels förbättringar bruten den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen avser temporära åtgärder i avvaktan på resultatet bruten den på­ gående KSA-utredningen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Adriana Machado är 24 år. Sedan hon tog sin sjuksköterskeexamen för två år sedan har hon inte kunnat erhålla något jobb i sitt hemland Portugal. Men när hon kom till Berlin dröjde det inte länge förrän hon fick arbete — visserligen som vårdbiträde eftersom hon saknar tillräckliga språkkunskaper samt hennes examen inte godkänns här. Skada hon pluggar för fullt och önska snart klara proven. Under det gångna året har rekordmånga migranter sökt sig till Tyskland från krisländerna i södra Europa. Av dem kommer 4 typ Adriana Machado från Portugal. Om dom stannar kvar, utan att få fotfäste på arbetsmarknaden, blir deras kunskaper snart föråldrade, enligt Karl Brehnke.

Leave a Reply