Uppenbarelse

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

Möt women i Aalborg knullkompisar

Hon växte upp på Öland och i Burkina Faso, och är nu baserad i Stockholm. Efter hastigt avslutade ekonomistudier i Stockholm tog Theresa sina sparmedel och åkte till New York, där hon under några år assisterade regissörer, fotografer och produktionschefer. Hon studerade också filmproduktion, först på The New School i New York och, efter återkomsten till Sverige, på Stockholms dramatiska högskola. Hennes examensfilm, Taxi Sister, om den kvinnliga taxichauffören Boury i Dakar, Senegal, har uppmärksammats internationellt och visats på festivaler världen över. Sedan utbildningen har Theresa producerat en tv-serie för SVT och filmat med olika produktionsbyråer och organisationer i Haiti och Burkina Faso. Ouaga Girls är Theresas första dokumentär i det längre formatet. Bakgrunden till Ouga Girls är att Theresa, under tiden hon själv bodde i Burkina Faso, blev tipsad om den yrkesskola i Ougadougou för kvinnliga bilmekaniker, som filmen skildrar. De olika flickornas livsberättelser såg jag som en sorts coming-of-age-historier — som Girls — fast i Ougadougou! Tonåringars vardagsberättelser kring livsval, vänskap och försvunna mödrar.

Produktinformation

Session: Kvinnor vid brytningspunkter, Nordiskt historikermöte Sessionen behandlar kvinnor som aktörer i förändringssituationer. Exemplen är hämtade från olika delar av Norden från kristnandet till senmedeltiden Exemplen är hämtade från olika delar av Norden från kristnandet till senmedeltiden. Brytningspunkterna som behandlas är av både religiös och politisk art. Kristnandet utsatte de nordiska samhällena för stress gällande flera olika sätt, och intressant egentligen har vi från Nordens kristnande en antal helgonlegender som just fokuserar gällande kvinnliga gestalter. Den religiösa sfärens influens på den politiska var i ett mening självklar. Den fick en särskilt tydlig form i Birgitta Birgersdotters profetiska gestalt.

NY KATALOG

The impact of presence of women managers and a gender equality discourse in a large male-dominated company in Sweden is in focus in this empirical study. Results demonstrate how constructions of management change when awareness of gender inequality increases. Men challenge the ideal when questioning the ideology that justifies men's domination in management. At the same time, constructions of masculinity expand to include new equality ideals knipa consequently add on possibilities for male managers, thus reinforcing the male ideal in management. Constructions of women change, as individual women managers are described as superior, but women managers are still seen as deficient and trött suitable for management, as belonging to a gendered category. The implications åkte organizational analysis and organizational work åkte change are greater awareness of how gender equality GEcan simultaneously challenge knipa reinforce the masculine norm in styrning. The positive construction of women in management does not necessarily challenge the masculine norm in management, unless Bidra work is linked to challenging the masculine norm as part of the dominant organizational culture.

Leave a Reply