Uppenbarelse

Idiomatiska uttryck

Träffa tyska kvinnor så uppkopplad

Gammal i gården — Att vara erfaren. Att ha varit med länge. Gamla surdegar — Gamla olösta frågor och problemställningar som ingen vill ta tag i. Gardera med kryss — Säga något med reservation för att det kan bli ett annat resultat; kan komma att göras på annat sätt.

Listen Now

Ett ny bestämmelse blev emellertid fattad. Theodor skulle först en kortare tid vistas vid universitetet i Leipzig och därefter avsluta sina studier i Berlin, därborta trots den napoleonska munkavlen dock ett ny tidsanda börjat verka och distribuera sig. Och av denna var Körner själv icke oberörd, om han ännu undvek att öppet tala därom. Han hade nämligen under de senare åren mycket djupt känt sitt lands samt den tyska nationens fruktansvärda förnedring. Sachsens upphöjande till kungarike av Napoleons nåde hade icke förblindat honom.

Carl von Linné

Noter Förord I denna timme av bedrövelse, när vi alla med den djupaste personliga smärta inser att vi inneha lidit en oersättlig förlust, väcks det strålande, levande minnet av den store man som uppenbarade sig som ett stor ledare. Hos Lenin fanns ett storhet, en samstämmighet mellan ledaren samt människan, och ”han finns för evig bevarad i världsproletariatets stora hjärta”, det ärorika öde som Marx tillskrev [Paris]kommunens kämpar. Ty de arbetare som offrats till rikedomen, de som likt kanadensarna i Seumes dikt är omedvetna försåvitt ”den gamla världens ytliga civilisation” – och till det kan vi placera den borgerliga världens vanliga lögner samt hyckleri – kan med en finsk och instinktiv känslighet skilja mellan det äkta och det falska, mellan autentisk storhet och högdragen egenkärlek, mellan osjälvisk, givande kärlek och en strävan postumt popularitet som bara återspeglar fåfänga. Mig har svårt att göra personliga don offentliga. Men jag anser det befinna min plikt att publicera några avsnitt ur den skatt av personliga minnen som jag har av vår oförglömliga ledare och vän. En plikt kontra den man som i teori samt praktik lärde oss att en upprorisk vilja medvetet kan forma det såsom är historiskt nödvändigt och utvecklat. Ett plikt mot dem som han älskling och för vilka han arbetade: proletariatet, skaparna, de utsugna, världens förtryckta, förut vars lidande hans hjärta var fyllt av medkänsla, och hos vilka han stolt kände igen de revolutionära kämparna, byggarna av en högre samhällsordning. Clara Zetkin, januari

Minnen av Lenin

Dessutom infektionsläkare Peter Klemets vid Borgå hospital medverkade. Tre porträtt på rad, av vänster två män, till höger ett kvinna. Svenska Yle chatt frågade: Vad kan vi lära oss av andra länder? Med i chatten var likaså infektionsläkaren Peter Klemets.

Leave a Reply