Uppenbarelse

Hierarki på arbetsplatsen – skillnader mellan olika länder

Att lära känna tyska men specifika

Hem » Hierarki på arbetsplatsen — skillnader mellan olika länder Hierarki på arbetsplatsen — skillnader mellan olika länder Hur påtaglig hierarkin är och hur den ser ut i olika länder varierar och har även sett olika ut över tid. En person som är född och uppvuxen i ett annat land kan uppleva vår Svenska arbetsplatskultur som främmande, precis som vi kan uppleva hierarkin och andra delar av arbetsplatskulturen annorlunda när vi tar ett jobb utomlands. När vi byter land har vi ofta mycket att lära oss om både det nya landet och den nya arbetsplatsen om vi börjar på en ny tjänst. Det är inte ovanligt att vi har förutfattade meningar om saker och ting som kanske inte alls överensstämmer med verkligheten. Det kan även vara så att vi förväntar oss att det nya landet fungerar som vi är vana med i Sverige, trots att skillnaderna i själva verket är stora. Det allra viktigaste är vår vilja och förmåga att lära oss hur andra tänker kring exempelvis hierarkiska system och sociala koder, och att vi kan anpassa oss efter det land vi väljer att flytta till. Att våga fråga och även berätta hur det ser ut i Sverige ger en ökad förståelse från båda håll när det kan uppstå kulturkrockar. Delar av världen med hög maktdistans I vissa delar av världen är man van vid en högre maktdistans än vad vi är vana vid i Sverige och Norden.

Mångfald året runt

Detta behöver du tänka på som svensk chef i Tyskland Svenska chefer inom Tyskland och tyska chefer i Sverige upplever ofta stora skillnader i ledarskaps- och affärskulturen — speciellt vad innefatta den lokala möteskulturen och sättet att ge och få feedback. Dessa samt många andra kulturkrockar diskuterades under en ledarskapsseminarium på Tysk-Svenska Handelskammaren förra veckan. Är du och dina medarbetare en balanserat team där alla ger samt får feedback, ni har långa möten där alla får säga sitt samt du pratar om ditt privatliv mirakel fikapausen? Då är det tydligt att du har tagit dig an den svenska chefsrollen.

Expanded main menu

Erhålla bort stressen från ditt sökande postumt en evig livskamrat Dominika Stoica Kyrkan är mycket liten i Polen. Den är faktiskt liten överallt i Östeuropa. Ofta har vi inte så flera medlemmar i kyrkan i vår ålder över huvud taget i vårt mark, för att inte tala om vår församling eller stav. Som väl är hålls konferenser för unga ensamstående vuxna varje år i många europeiska länder. Fokusering på vänskap Under en möte i Polen träffade jag Radu. Han var från Rumänien.

Leave a Reply