Uppenbarelse

Behandling av grå starr

Möt flickvänner eskilstuna sex hygien partnervermittlung

Katastrofinsatser Alla barn har rätt till sjuk­vård och vaccin - var de än bor Barna­dödlig­heten minskar världen över, men fort­farande dör all­deles för många barn av sjuk­domar som går att för­hindra, som lung­in­flamma­tion och diarré. Några av or­sakerna är brist på ut­bildad vård­personal och att vården inte når ut på lands­bygden. Under­näring ligger också bakom många av döds­fallen, då barnen får nedsatt immun­försvar. En liten pojke i Elfenbenskusten får vaccin mot mässling. Vi stärker de logis­tiska systemen för medicin, vaccin och utrust­ning. Vi utbildar föräldrar om barnens närings­behov och stärker de rutiner som fångar upp under­närda barn, så att de får behand­ling i tid. Vi utbildar vård­personal så att de bättre kan behandla sjuka barn, och vi når ut till människor på lands­bygden så att de får ökad kunskap om amning, barn­sjukdomar och hygien. Vi fortsätter även kampen mot hiv och aids. Vi bygger ut mödra­vårds­centraler­nas program som hindrar över­föring av hiv från mamma till barn, arbetar för att fler barn som lever med hiv ska få broms­medici­ner och infor­merar ung­domar om hur de kan skydda sig.

Handla i gåvoshopen

Capio Ögons Kundtidning Behandling av grå starr Grå starr är en synnedsättande åkomma som de flesta äldre personer drabbas av. Ögats lins blir grumlig samt gör att synen gradvis blir sämre. Grå starr behandlas med en ingrepp där linsen byts ut mot ett konstgjord lins. Grå starr, eller katarakt som är den medicinska benämningen, innebära att ögats lins har blivit oklar. Grumligheten gör att ljus inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, och synen blir då sämre.

Tegnell \u0026 Co: AVKRIMINALISERA DROGER

Leave a Reply