Samspelet

Mamma till en hemmasittare – den svåra kampen

Ensamstående kille vid 44 jag badoo

Nu har höstterminen börjat igen — men inte för alla. Ett olyckligt barn, en tom skolbänk och kompisar som för länge sedan slutat fråga varför. Fenomenet kallas hemmasittare, ett begrepp för ett barn som slutat gå i skolan. Hur många barn som det egentligen handlar om vet man inte riktigt. Det motsvarar ungefär ett barn i varje skola. Problemet med till exempel Skolverkets rapport är att man bara tittar på de elever som har varit hemma i minst en månad sammanhängande. Det betyder att en elev som varit borta i tre veckor, men går på en lektion och sedan är borta i tre veckor igen, inte räknas in i statistiken.

Är du mamma till en hemmasittare?

Beskåda de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola samt skola. När vi uppmärksammar barnets styrkor och intressen ger vi barnet chanser att utvecklas, säger Helena Karlsson, förskollärare på Lärlingens förskola i Enköping, armé tillsammans med från vänster Anna-Lisa, Julia och Kimia. Foto: Bitte Lundborg. Helena Karlsson är utbildad förskollärare och arbetar på Lärlingens förskola i Enköping därefter år Hon har läst 30 poäng på en specialpedagogisk utbildning samt nyligen avslutat en utbildning i handledar- och mentorskap på 7,5 poäng. Den utbildningen kommer väl till pass när förskolan tar emot lärarstuderande på tillämpning. Nu utbildar hon sig till coach. Lärlingens förskola består av fem avdelningar med vardera cirka 20 barn.

2. Peter Nyberg

Varenda går gränsen för förskolans ansvar förut utsatta barn? Hon betonar återigen allas lika värde och att alla avkomma ska komma till sin rätt. Personalen diskuterar förhållningssätt på arbetsplatsträffar och inom handledning. Det som också bidrar mot utveckling är studenter från lärarutbildningar såsom kommer till förskolan på praktik. Dom delar med sig av aktuell forskning och metodutveckling och även Helenas kunskaper från sin kurs i specialpedagogik kommer till god nytta. Här är dom förbättringar som Helena vill se: Mindre barngrupper.

Leave a Reply