Samspelet

1 Urval av studier

Förtrogenhet med webb häxatjänst

Från 1 januari är barnkonventionen lag Arbetsmarknadsdepartementet,därutöver har diskrimineringslagen skärpts vad gäller diskrimineringsformer tillgänglighet och för diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Kulturdepartementet, Då diskrimineringslagen började ge avtryck genom att rättsfall prövades se ex. Skolvärlden, och angelägenheten att anpassa nationella prov påtalades utifrån detta rättighetsperspektiv, uppstod en intressant rörelse i debattklimatet. Viktigt att notera här är att det i egentlig mening inte är så att det blev lättare för någon med en funktionsnedsättning, det är bara det att de kanske plötsligt fick lika möjligheter att genomföra provet i teorinsom övriga. Om man ska dra detta till sin spets för att exemplifiera och verkligen menar att likadant och samma är detsamma som rättvist. Så kan man ju låta bli att anpassa, men däremot se till att exempel alla får sätta ett par skyddsglasögon med bubbelplast på sig, då de ska göra just läsförståelseövningar. Det verkar dock inte riktigt vettigt, men lika viktigt är det att någon som inte kan se texten, ska utestängas från möjligheten att visa sina läskunskaper. För en elev som lyssnar sig till sitt läsande, är det alltså diskriminerande enligt diskrimineringslagen att inte få använda sina hjälpmedel. Detta är ett stöd för de lärare som har i uppdrag att stödja elever att visa sina kunskaper.

Leave a Reply