Samspelet

Broderskaparna öppnade för Muslimska brödraskapet

Möt en muslimsk vietnamesisk

Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Look up in Linguee Suggest as a translation of marriage act Copy. DeepL Translator Linguee. Open menu. Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information Linguee Apps. Den 1 april trädde lagen om borgerlig vigsel för par av samma kön i kraft i Nederländerna, liksom lagen om adoption genom personer av samma kön.

Linguee Apps

Muslimska brödraskapet har etablerat en närvaro inom Sverige i olika samhällsfunktioner genom ett skickligt genomförd strategi. De kristna socialdemokraterna broderskapsrörelsen har varit nyckelorganisationen för att göra detta möjligt, skriver Johan Westerholm. Det är hart när omöjligt att identifiera när det Muslimska brödraskapet påbörjade en etablering i Sverige men att denna rörelse följde med efterkrigstidens migranter är ett rimligt antagande. Dels igenom den arbetskraftsinvandring som hade sitt börd i Turkiet men dels också såsom konsekvenser av inbördeskriget i Libanon, krigen på Balkan samt som effekt bruten konflikten Israel-Palestina. Men de svenska relationerna till det muslimska brödraskapet underlättades likaså av den socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsens närmande till PLO och Yassir Arafat. Yassir Arafat är mest känd för att vara förknippad med PLO och Oslo-avtalet som låg till grund för idén om en tvåstatslösning i Israel skada vad få känner till är att Arafat även hade biologiska och ideologiska band med det Muslimska brödraskapet.

Leave a Reply