Samspelet

IVF : provrörsbefruktning

Ensamstående män i åldern 40 unika

Dagens äldre : fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre. Äldreberedningen har tillkallats efter bemyndiganden av regeringen och för att behandla frågor om övergripande prioritering och samordning av samhällets insatser för de äldre. Enligt direktiven skall arbetet inriktas på de områden som avser boende, omsorg, service och vård av de äldre samt med utgångspunkten att de insatser som görs för de äldre i första hand skall under- lätta för dem att leva ett självständigt liv.

Browser cookies disabled

Konklusion Den äldre befolkningen De senaste decenniernas befolkningsutveckling känne- tecknas av en kumulativ andel äldre och en minskande an- del barn. År var nära 24 procent av befolkningen 15 år alternativt yngre mot omkring 20 procent inom dag. För år beräknas andelen avkomma vara nere i 19 procent. Mirakel och talen minskade andelen personer inom åldern 16—64 år, de yrkesaktiva åldrarna. Enligt prognosen kommer emel- lertid utvecklingen att vända. Vid sekelskiftet beräknas dom yrkesaktivas andel i befolkningen vara större än i dag. Andelen äldre inneha ökat från 12 procent år mot 17 procent i dag.

Leave a Reply