Samspelet

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Möt kvinnor i weibliche

Jämförelserna avser i huvudsak uppgifter från Sveriges totala offentliga nettoutgifter för äldrestödet är, räknat per person över 65 år, varken höga eller låga i ett internationellt perspektiv. Utgifterna för pensioner och bidrag ålderspension, efterlevandepen- sion, bostadsbidrag och socialbidrag är lägre än i Frankrike och Tysk- land, ungefär jämförbara med i Finland och Nederländerna men högre än i Danmark, Norge och Storbritannien.

2. Bakgrund syfte och studiens uppläggning

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Försåvitt bloggen Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg samt stöd på SKR. Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat i socialtjänsten.

Leave a Reply