Samspelet

IV. Man och kvinna

Ungkarlar utan engagemang Vi kommer mogna

För den egentliga kvinnofrågan hade han ringa intresse, han tog aldrig del i diskussionen om emancipationen. Hans uppmärksamhet var inriktad på kärleken och äktenskapet, dem satte han under debatt länge efter det ämnet förlorat sin omedelbara aktualitet i litteraturen. Hans första inlägg tillhör tiden före den egentliga sedlighetsstriden — den kom ju först i gång på allvar i Danmark med Georg Brandes' Garborgessä, i Norge samma år med Hans Jægers Fra Kristianiabohêmen och i Sverige året innan med Strindbergs första Giftas -bok.

Kvartetten som sprängdes

Taratam, taratam. Fick du fylleristatistiken eller hurdan gick det? Jag har inte epok att se efter! Jag vet ej var den ligger. Jag kommer aldrig att bry mig om aktier. Därefter blev det tyst. All sin dar! Fru Tillberg! Jag hatar tant Fixa.

Din webbläsare är föråldrad och stöds inte på Ålands lagtings webbplats.

Alternativ av fyra landskapsrevisorer och två avbytare för dem för finansåret Enligt bestämmelserna i 3och 4 §§ landskapslagen försåvitt landskapsrevisionen skall före finansårets ingång väljas fyra landskapsrevisorer jämte två ersättare förut dem. Inom föreskriven tid och inom behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista för valet. Ersättare: Rolf Granlund och Folke Karlsson. Enligt 51 § arbetsordningen tillåts vid alternativ diskussion endast om kandidaternas valbarhet samt valets laglighet i övrigt. Ingen debatt.

Lokale onlineinkonsekvenser

Begynnelse I ett ofta citerat arbete framhöll den tyske rättshistorikern Heinrich Mitteis år — när återstoden av Det tredje riket endast var aska och ruiner — med då närmast patetisk idealism att ämnet rättshis toria, rätt uppfattat, var historien om vägen till oberoende och om med vetande härom. Dom tyska rättshistorikerna har under de senaste tio femton åren ställts inför dom vetenskapliga frågeställningarnas värde- och metodproblem. Den tyska återföreningen har visat att dessa problem har många facetter. Bearbetandet bruten det förflutna Bewältigung der Vergangenheit inneha skett i etapper och i tillsammans olika förtecken i de båda tyska staterna. Normalt brukar de omedvetet subjektiva aspekterna successivt klinga av genom att tidsavståndet till den undersökta tiden ökar; det brukar bidraga till en objektiviserande distans till forsknings föremålet. Beträffande den nationalsocialistiska tiden i Tyskland har det dock inte blivit lättare med åren, snarare tvärtom. Forsk ningen om nationalsocialistisk rätt ger fortfarande anledning till moraliska ställningstaganden, vilka också relateras till en subjektivt igenkännande. Gårdagens makabra situation känns aktuell också idag.

Leave a Reply