Jungfruskydd

Från arbetslös till nästan ekonomiskt fri om ca två år

Ensamstående män från transsexuell

Det var han som skrev repliken på vårt poddavsnitt om FIRE. Det är få som är så bestämda och åtagna att de kan och över tid sparar en bra bit över 50 procent av sin lön. Men, med extraordinära aktioner kommer också extraordinära resultat — som att att han med stor sannolikhet kan välja att sluta jobba och satsa på sin dröm om två år. Endast 37 år gammal. En insikt som har grott på mig det senaste året — som kan tyckas väldigt självklar i efterhand — är att man kan göra sin ekonomiska resa på väldigt många olika sätt. Det finns de som sparar 10 procent av sin lön, jobbar på, har en balans mellan sparande och slösande och kommer ha en bra slant när de går i pension.

Vad påverkar garantipensionen?

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dej som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst gällande hur stor din inkomstpension är samt hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. Om ni har haft en låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige eller jobbat bara ett fåtal år kommer du att få låg eller ingen inkomstgrundad äldrebidrag. Din allmänna pension kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension samt garantipension. Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna äldrebidrag gäller också för garantipensionen, oberoende bruten hur gammal du är när ni lämnar in din ansökan.

Leave a Reply