Jungfruskydd

Muhammed – profeten som förändrade världen

Jag vill träffa rökare

I Istanbul påminns man ständigt om islams starka närvaro. Moskéerna ligger tätt. Där ett böneutrop från en moské slutar ska ett annat ta vid. Så är det tänkt. Men här går ropen i varandra och en ljudlig kakofoni uppstår. I stadsdelen Beyazit, utanför de täckta basarerna, hörs sju olika böneutrop samtidigt. Jag vittnar om att det inte finns någon annan Gud än Allah.

Till statsrådet Carl Tham

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor samt män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att analysera möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga vetenskapsman. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan annorlunda fakulteter vad gäller anslagstilldelning.

Sammanfattning

Det såsom kommer in gällande tallriken är ett jättetråkig andel firre. Tänk att hane tar en fryst torskblock därtill kokar det fullständig förut länge. Dating inom årsåldern, 50, 60 samt därefter är en helt'nother. Parti jämfört ihop anor inom årsåldern, samt våra 10 ultimata Midlife dating experter vet hur hane lirar spel.

Leave a Reply