Jungfruskydd

Jean-Marie Gustave Le Clézio – Nobelföreläsning

Som förtrogenhet med mobi

Jag föreställer mig att var och en har ett eget svar på denna enkla fråga. Det handlar om intresse och fallenhet, om miljö och omständigheter. Även om oförmåga. Skriver man betyder det att man inte handlar. Att man inte känner sig rustad att möta verkligheten, att man väljer ett annat sätt att reagera, en annan metod att meddela sig, att man vill hålla ett avstånd och få tid att tänka.

I paradoxernas skog

Inga synonymer hittades för din sökning Varenda med och bygg användarnas synonymordbok! Framkasta en synonym eller ett motsatsord mot annapolis. Nytt ord? Veckans kviss Vad är ett fjollträsk?

Jean-Marie Gustave Le Clézio - Facts - beatportdj.eu

Stäng Annons Det måste vara den mest väl förberedda döden detta millennium. Det är svårt att tänka sig en författare vars verk under loppet bruten sex decennier lika envist kretsat runt den gräns som skiljer levande samt döda, ibland precis hitom den, alltemellanåt precis bortom den och någon passage förnekande att det alls rör sig om en gräns. I det bortom har nog bara Swedenborg och den sene Strindberg rört sig med dito förtrogenhet som Lars Norén.

Leave a Reply