Interests

Dikter om kärlek

Singelkvinnor i världen kallar forum

Rasband i de tolv apostlarnas kvorum På gudomligt uppdrag inspirerar, vittnar, undervisar och manar den Helige Anden oss att vandra i Herrens ljus. Bröder och systrar, jag inser liksom ni att vi ser Herren påskynda sitt verk genom president Thomas S. Monson och hans budskap den här förmiddagen. Vare sig du befinner dig i den här storslagna salen eller ser mötet hemifrån eller tillsammans med andra i möteshus på avlägsna platser på jorden, har du haft tillfälle att känna Herrens ande. Anden bekräftar för hjärta och sinne de sanningar som vi fått höra under den här konferensen. Tänk på orden i den välbekanta psalmen: Låt Guds Ande leda dig, ge ditt hjärta frid och ro. Han bär vittne om Guds Son, skänker kärlek, hopp och tro. Vore det inte så, skulle den Helige Anden inte kunna bo i oss. Vår Fader i himlen visste att vi under jordelivet skulle ställas inför utmaningar, svårigheter och oroligheter.

En ”kärleks-dikt” till Yrjö

Att veta, älska och växa Äldste Hans T. Boom i de sjuttios kvorum Må vi alla komma att förstå vår del i det här stora tjänandeverket så att vi blir mer såsom han. Och eftersom jag var indragen i detta spännande evenemang hade mig möjlighet att se dem framträda två gånger. Under deras framträdande tänkte mig på vilket enormt företag det varenda att transportera en så stor kör. Mina tankar drogs till den stora gong-gongen, som var svår och antagligen dyr att frakta i jämförelse tillsammans fiolen, trumpeten eller andra instrument hane lätt kan bära under armen. Skada när jag tänkte på hur avsevärt den här gong-gongen användes, insåg mig att man egentligen bara slog gällande den på några få gånger, medans de andra mindre instrumenten spelades mirakel större delen av konserten.

Låt Guds Ande leda dig

Cecilia Uddén i Al Hol lägret. När framförallt EU vägrade göra det samt Storbritannien till och med drog in medborgarskapet för den unga IS-mamman Shamima Begum, föreslog man istället en världsomfattande tribunal för att döma utlänningarna såsom anslutit sig till IS. Men ej heller den tanken fick man handledning för och därför har det kurdiska självstyret fattat beslut om att placera utlänningarna inför rätta i lokala terrordomstolar.

Leave a Reply