Interests

Valet före valet

Hur man träffar flickvänner vårdmöten

Om flöden och hur de revolutionerar vårt tänkande Ett paradigm, eller en tankemodell, skall inte bedömas utifrån hur nära sanningen den eventuellt befinner sig och då lämnar vi barmhärtigt nog frågan om huruvida det finns någon sanning överhuvudtaget. Det skall heller inte bedömas utifrån hur väl underbyggt det är, hur vackert det är eller hur logiskt oantastligt resonemanget är. Nej, den enda vettiga bedömningsgrunden är hur stort förklaringsvärde det har i den situation vi befinner oss. Alltså är tanken på jorden som en platt skiva bättre om vi skall bygga ett hus, jorden som en boll är bättre om vi skall segla till Australien och jorden som vibrerande strängar är bättre om vi skall förklara gravitation.

Uploaded by

Möta olika människor särskilt på whatsapp allen Digiträning: Möte på distans? Så väljer du rätt verktyg för möten online Jag förstår att viruset och all de följder som kommer i dess kölvatten har haft stor påverkan gällande miljontals människors liv och att det kommer att vara så en reslig tid framöver. Minnestimmen, de en timma långa rundvandringarna som jag i två års tid har varit med samt planerat och genomfört på Åbo konstmuseum, har förstås också påverkats av coronapandemin. När epidemin slog till beslöt vi därför att pröva hur en digital version av Minnestimmen skulle fungera.

Document Information

Det är egna pass blandat med gruppträning av olika slag. Jag har lagt om det mesta av mitt göromål under den här tiden men somliga saker behöver jag ändå göra odla idag vill jag prata lite försåvitt avgränsningar och att vara närvarande. Försåvitt det här med att hitta balansen mellan arbete och ledighet. En artikel i taget Att åka iväg förut att fokusera på sig själv är nyttigt och bra för oss all men det är inte alltid något som är möjligt. Så tänk att det är semester med familjen ni ska på och du lämnar ditt arbete med några  arbetsuppgifter som ej blev helt klara och som ni behöver bli klar med. Din ferier är just nu prio ett samt du förstår att du behöver finn en balans mellan de här två världarna. För just så tror mig att man behöver tänka ibland.

Leave a Reply