Interests

Romanska lånord i riddarsagorna och deras användning fram till idag

Var att bekanta sig melbourne

Till särskild utredare förordnades Kriminalvårdens general- direktör Nils Öberg. Som sakkunniga i utredningen förordnades fr. Christian Olsson entledi- gades den 2 februari och departementssekreteraren Helena Lundberg förordnades som ny sakkunnig fr. Som experter att biträda utredningen förordnades fr. Som sekreterare i utredningen anställdes fr.

Relaterade inlägg

Tänkte bara kommentera en del av din text. Just när det gäller kvinnohatet och manshat. Du skrev något försåvitt att kvinnor misshandlas och män känner sig generaliserar.

I tydlig punktform ska jag här förklara - Zara Larsson

Ett undersökning om lexikaliska likheter i svenska och isländska. Tarkoituksena on selvittää millaisia sanoja ruotsin kieltä puhuva ymmärtää islanninkielisestä tekstistä. Tämän selvittämiseksi järjestettiin tekstinymmärtämistesti, johon osallistui 19 ruotsia sujuvasti puhuvaa henkilöä. Osallistujat eivät olleet opiskelleet islannin kieltä. Testissä he lukivat islanninkielisen lehtiartikkelin, poimivat siitä ymmärtämänsä sanat, ja kirjoittivat niiden merkityksen ruotsiksi. Tutkimuksen tuloksena saadaan, että ruotsin ja islannin kielissä on paljon sanastollisia yhteneväisyyksiä. Tekstinymmärtämistestin osallistujat tunnistivat sanoja kaikista sanaluokista, joten sanastolliset yhteneväisyydet eivät rajoitu johonkin tiettyyn sanatyyppiin. Testissä ilmeni myös sanoja, joiden merkitys ymmärretään helposti väärin: jotkut islannin kielen sanat näyttävät ulkoasultaan vastaavan ruotsinkielisiä sanoja, mutta poikkeavat kuitenkin merkitykseltään. Tutkimus paljastaa myös, että islannin monimutkainen taivutus ja vokaalimuutokset aiheuttavat ymmärtämisvaikeuksia.

Leave a Reply