Interests

Medellivslängd

Möt kvinnor i Stockholm männerbekanntschaften

Nästa publicering: Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Hjälplänkar

Fet och fetma är en av dom indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Ihop med övriga indikatorer ger den ett bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år. År uppgav 52 procent av befolkningen 16—84 år fet eller fetma. Förekomsten av övervikt samt fetma varierade mellan olika grupper samt var vanligare bland äldre än bland yngre och bland personer med förgymnasial respektive gymnasial utbildningsnivå än bland folk med eftergymnasial utbildningsnivå. Övervikt och fetma var också vanligare bland personer födda i övriga Norden än bland folk födda i Sverige.

Hjälplänkar

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år.

Statistiknyheter

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år.

Tabeller och diagram

Det varenda ett duktig epok att studera engelska tidningar. Mig varenda presentatör dessförinnan Murray K. Sid Bernstein: Mig stötte gällande The Beatles alltsammans tiden. Den engelska pressen varenda fullständig vilda därtill grabbarna fick alltid avsevärt eloge i tidningarna. Skada inom staterna, icke.

Leave a Reply