Interests

Fenotypisk analys av gnagare malaria parasit asexuella och sexuella blod stadier och Myggstadier

Multiplicera för enda sprüche

Här presenteras de ekvationer som används i de olika kalkylatorerna, tillsammans med referenser. ABC-score Assessment of Blood Consumption kan användas för att snabbt efter ankomsten till akuten bedöma behovet av massiv transfusion 10 eller fler enheter blod. Källa: Nunez et al. Poäng mellan 0 och 7. AIR är ett verktyg för att bedöma hur sannolikt det är att en patient har appendicit. Vid poäng anses risken vara låg. Poliklinisk uppföljning vid opåverkat allmäntillstånd rekommenderas.

Navigeringsmeny

Häri, standardiserade vi några av de viktigaste teknikerna som används i fenotypisk tolkning av vildtyp och transgena gnagare malaria arter. Abstract Senaste framstegen inom genetik och systembiologi teknik har främjat vår förståelse av biologi malariaparasiter på molekylär nivå. Emellertid, effektiva malariaparasiten mål förut vaccin och kemoterapi utveckling är ännu begränsade. Detta beror till stor andel på otillgängligheten av relevanta och praktiska in vivo -infektionsmodeller för humana plasmodiumarterframför allt för p.

Leave a Reply