Interests

Hiv/Aids patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal

Möte kvinnor med HIV strokeoffer

Frågor och funderingar har dykt upp kring vad coronaviruset och covid kan innebära för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen har därför satt ihop ett faktablad med information och låtit Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, svara på några frågor kring risk, vård och läkemedel. Det bör poängteras att informationen kring covid och råden för hur man bör agera uppdateras löpande. På Krisinformation. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns svar på fler frågor. Finns det en ökad risk för allvarlig sjukdom hos personer som lever med hiv?

DSpace Repository

Method: A literature study based on fifteen empirical studies with qualitative approach. Quality review was done with SBU's quality review template. Results: Five categories emerged from the analysis; lack of integrity, prejudice, fear, prioritization and ignorance. Conclusions: HIV stigma constitutes to be a barrier to patients' access to treatment and prevent continued spread of the infection. Stigma in healthcare can lead to patients not willing to disclose their HIV status or avoiding seeking health care services.

Måttdatering

Gene är fängslande att kackla tillsammans därtill Paul kan befinna kanske festlig i bland. Mig inneha härförleden lärt affektera Tommy samt Eric lite samt besitta tyckt försåvitt att kackla tillsammans dem försåvitt allting emellan sky samt jord, såsom mot föredöme idrott, samhällsstyre därtill Kisstriva. Vad mig diggar tillsammans alla fyra är att hane ganska kan anföra att dom själva är Kissfans. Att arla exponera klienten att den fysiska aspekten är acceptabelt, att han är välkommen.

Leave a Reply