Interests

Sök hur många som har ett visst namn

Hitta en person besseren

Polisen är enligt lag skyldig att föra separata register över personer och organisationer som har; meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition, de skjutvapen för vilka tillstånd har meddelats, de personer eller organisationer som har meddelats tillstånd att driva handel med skjutvapen inklusive fysiska personer som har ett betydande inflytande över ett sådant företag som har tillstånd att driva handel med skjutvapen och personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhetsammanslutningar som har auktoriserats enligt vapenlagen. Vapenregistren förs för att underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och för att ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Polisens behandling av personuppgifter i registret särreregleras i vapenlagen på riksdagens webbplats.

Beskrivning

Var längd omfattar ett antal år. Prästen förde in alla bostadsadresser byar, torp, bruk, herrgårdar etc på landet, stadsgårdar m. När den var ny skrevs alla människor som bodde där kvar från föregående längd. Därefter antecknades all förändringar inom hushållen, som inflyttade folk, födda barn, vigslar och dödsfall. Inom Flyttningslängderna B , Födelse- och doplängderna C , Lysnings- och vigsellängderna E och Död- och begravningslängderna F gren prästen upp dessa uppgifter  kronologiskt samt därifrån hämtades uppgifter till husförhörslängden. Landsarkiven förvarar kyrkoarkiven i original från respektive församling liksom övriga kyrkoarkivhandlingar för sitt respektive distrikt.

Allmänna frågor om företagande

Tipsa om brott Tipsa om brott Inneha du sett eller hört något såsom skulle kunna hjälpa polisen att hitta, förebygga eller utreda brott? Tips av medborgare är ofta helt avgörande förut att polisen ska kunna kartlägga kriminalitet eller se delar och helheter inom ett brottsmönster. Ring vid akuta förslag Är det en akut situation skall du alltid ringa Det kan till exempel vara om: Du tittar någon som begått ett rån. Ni ser någon som är på gata att göra inbrott.

Rullstols guide

Leave a Reply