Girls

Trans och cis

Träffa unga kvinnor för intj

Huvudbudskap Summary in English Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt. Majoriteten av de barn vars könsdysfori förstärks i samband med puberteten uppfyller diagnoskriterierna för transsexualism och kan behandlas med pubertetsstoppande hormoner i syfte att undvika utveckling av oönskade sekundära könskarakteristika. Tidigt insatt behandling underlättar möjligheten att framgångsrikt passera i det önskade könet och är förknippat med betydligt bättre prognos. Enligt gällande diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande motstånd mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet [3]. Utredningen sker inom psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikans­ka diagnosmanualen DSM [1]. I DSM-5 finns en diagnos för vuxna och en för barn se Fakta 1 för diagnoskriterier för barn. I förarbeten till DSM-5 diskuterades införande av en alternativ diagnostisk term, könsinkongruens, och i den kommande ICD kommer det troligen att ersätta den nuvarande diagnosen transsexualism och placeras i ett nytt kapitel om sexuell hälsa. Många begrepp som tidigare var vanligt förekommande ändras nu i syfte att minska den stigmatisering som drabbat och fortfarande drabbar många personer med könsidentitetsproblematik, och språkbruket förändras snabbt Fakta 2. Socialstyrelsen har nyligen utkommit med ett kunskapsstöd för vård och behandling av könsdysfori hos unga [4].

Trans betyder överskrida

Psykologen chattade med läsarna om könsidentitet Uppdaterad Publicerad 3 augusti Antalet unga såsom får diagnosen könsdysfori — alltså ej identifierar sig med det kön dom fått vid födseln — blir allting fler. Hur pratar man med sitt barn om könsidentitet? Läs frågorna samt svaren här. Frågsam far: Varför skall jag överhuvudtaget prata med mina avkomma om det?

Jag Är Transsexuell - Viktoria Harrysson

Lyssna mer

Förut snart två år sedan bytte ­Alberto namn till Molly. Snart får hon nytt personnummer och blir kvinna dessutom juridiskt. Men hon vill inte operera om sig. Som barn fantiserade hon om att vara en sjöjungfru. Utan ben och ­utan kön. Allt hade varit enklare då. Redan när hon var tolv år kunde hon placera ord på vad det var såsom skavde inom henne. Hon förstod att hon var trans­sexuell när hon tittade en dokumentär om trans­sexualism på TV-apparat. Betalade själv Efter gymnasiet bestämde sig Molly för att påbörja förvandlingen mot att bli kvinna.

Betalade själv

Extas och cis Trans och cis Det går att fundera mycket över försåvitt man är kille, tjej eller något annat. Trivs du med det kön du har och inte vill byta det, kan du kallas cisperson. Försåvitt du känner att något inte känns rätt, eller du inte trivs tillsammans det kön andra säger att ni har, kan du kallas transperson.

Leave a Reply