Girls

Översättning av text

Dating titta på engelska center viggo

Om Google Översätt. Sekretess och villkor Skicka feedback Om Google. Översättning av text Identifiera språk. Identifiera språk svenska engelska spanska. Översättning hämtas …. Rensa källtext. Röstinmatning stöds inte i webbläsaren.

Filhistorik

Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Look up words knipa phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Look up in Linguee Suggest as a translation of commercial ingrepp date Copy. DeepL Translator Linguee. Open menu.

Översättningstyper

Word accepted written over the name of the drawee. DC with a verification of its authenticity by a Sandrev. The advising bank does not assume responsibility for the payment. Bank that verify that a DC has been opened and is authentic, but does not assume responsibility for payment of the DC. Aval is unknown in most countries with Anglo-Saxon legal traditions.

Linguee Apps

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, kritik eller en hänvisning till andra termer eller dokument. Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya samt reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december publicerades version Den här gången inneha 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, examination på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, farit, intyg över förväntat deltagande och poänggivande.

Leave a Reply