Girls

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Möt kvinnor Piteå manerer

Lyssna på sida Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Piteå kommun har som mål att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Alla har rätt till och ska ges möjlighet att delta i det dagliga samhällslivet på jämlika villkor. Andelen som avstår från att gå ut ensam på grund av rädsla för överfall, rån eller ofredande är mindre i Piteå jämfört med i riket. I Piteå är anmälda våldsbrott mindre vanligt än i riket och andra likande kommuner som Piteå. Piteå hade sex anmälda våldsbrott per 1 invånare årjämfört med 11 i riket och närmare nio i liknade kommuner. Valdeltagandet är ett sätt för medborgarna att påverka politisk inriktning och ett mått på social inkludering utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Valdeltagandet i Piteå har ökat de senaste valen och ligger högt i jämförelse med riket. Lägst valdeltagande i senaste kommun- landstings- och riksdagsval var i valdistrikten Markbygden, Öjebyn centrala samt i Piteå östra Centrumområdet och del av Häggholmen.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Försåvitt bloggen Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg samt stöd på SKR.

Kvinnofridsarbetet måste utvecklas och förstärkas

Sjuka får ersättning för att sluta Avskilja Publicerat onsdag 24 september kl Flertal har fått förslitningsskador i arbetet, skada då kommunen inte lyckats hittat andra jobb till dem och har dom fått ekonomisk ersättning för att avbryta. Huvudkskyddsombudet för Kommunal i Piteå är kritisk. Det är ändå en odla pass stor kommun. Någonstans tycker hane att det borde gå att administrera jobb åt dem, säger Tomas Lindström huvudskyddsombud för Kommunal i Piteå. Enligt Kommunal är det ovanligt många, såsom fått ekonomisk ersättning för att avbryta just i Piteå kommun.

Leave a Reply