Girls

Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga

Kvinna söker en man i silhouet

Louise Frisén, docent, överläkare, barn- och ungdoms­psykiatriska konsult­enheten; institutio­nen för klinisk neuro­veten­skap. Olle Söder, professor, överläkare, barn­endokrinolog, tema barn och kvinnosjukvård, patientflöde barn med hormonsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Per-Anders Ryde­lius, senior professor, överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska konsultenheten; de båda sistnämnda institutionen för kvinnors och barns hälsa; samtliga Karolinska institutet samt Teamet för könsidentitetsutredningar av unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm. Under det senaste decenniet har antalet unga med könsdysfori som söker sjukvårdens insatser för köns­bekräftande åtgärder ökat kraftigt.

Definition av könsidentitet och könsuttryck

Vilket kön du själv känner dig såsom brukar kallas för könsidentitet. Det kan vara att du känner dig såsom kille, tjej, både och, eller ingenting av det. Könsidentiteten är inte förenad till vilken kropp du har utan till vilket kön du känner att du tillhör. Ibland används kön blott som ett annat ord för fortplantningsorgan. Men i andra sammanhang beskriver ordet kön vad du känner dig såsom, tjej, kille eller något annat.

Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos

Könsidentitet och könsuttryck är en av dom sju diskrimineringsgrunderna. På den här sidan kan du läsa om hur könsidentitet och könsuttryck definieras i lagen. Armé finns också några exempel på hurdan diskriminering i samband med könsidentitet samt könsuttryck kan se ut.

Kvinna söker en graviditetsdatering

Transsexuell

Läs vår integritetspolicy här. Känner du dej som en pojke, flicka, man, brud eller något annat? Bara du allena kan avgöra vad du är. Det första som händer när en individ föds är att vi försöker bedöma vilket biologiskt kön barnet har. När bebisen har snopp tolkar vi den som pojke. När bebisen har snippa säger vi att den är ett flicka. Detta används sedan för att ge oss våra personnummer — emedan får vi ett juridiskt kön. Kön är inte bara biologiska eller juridiska. Minst lika viktigt är könsidentitet samt könsuttryck.

Leave a Reply