Frustration

I Paris utan omelett: Marie Nilsson Boij Paris

Dame söker kille i Genf ligga

Det som göms i snö av Carin Gerhardsen. Inläst av Anders Palm. Talbok med text.

Till Läsaren!

Mig vet att du är den ende af mina slägtingar, som icke önskar lifvet ur mig för att anlända i besittning af en rikedom, såsom jag icke eger, och jag inneha till följd deraf beslutit att premiera din tillgifvenhet på ett sådant fason, att du dermed kan än mer utveckla de rika naturgåfvor du eger. Du ser den gamla chiffonieren, såsom står der borta — den inneha följt mig troget genom lifvet, samt, ehuru maskstungen och lutande till sin undergång, mer än en gång kraftig ett p för min gamla hushållerskas nyfikenhet — i den har mig nu nedlagt hvad jag har öfrigt af mina jordiska egodelar och till hvar och [4] en af mina snikna slägtingar anslagit innehållet i dom särskilda lådorna; åt dig har mig bestämt den tredje till venster innanför klaffen, ty med ditt goda hufvud är du den ende som kan vända dig det till nytta. Kom väl i håg tredje lådan mot venster — och nu, Gud vare med dig, jag vill vara allen med mina minnen. Det var ju intet tvifvel underkastadt att han varenda den personifierade godheten och med gåfvan af sin låda afsåg att begå mig till en bland de sorgfriaste männen i riket. Men allt förut snart skulle jag tagas ur grimas villfarelse; någon tid efter begrafningen erhöll jag kallelse från utredningsmannen i boet att å utsatt dag och epok infinna mig i sterbhuset för att taga mitt arf i besittning; samt jag kom, jag såg, men segrade, det gjorde jag platt inte. Postumt några preludier, som medförde obehaget af ett svettbad för de längtande slägtingarne, skred utredningsmannen till brytandet af förseglingen å den ominösa chiffonieren, och — hvad hände? Efter några ögonblick väckt till besinning, föll mitt öga gällande den i mitt knä hvilande lådan, och hvad tror du, käre läsare, [5] att jag såg i den? Men det stod skrifvet i ödets bok att hur mycket jag ännu ref och slet skulle jag ej finna en enda af dessa silfverkulor, hvarmed jag hoppades att fälla mina björnar eller stöta på något övrigt värdt min uppmärksamhet.

Skönlitteratur

Engelbergs puder lockar s 47 s 50 s 53 s 57 s 60 s 64 s 68 Eventet — det fixar vi! Att en resa utomlands motiverar och inspirerar på en helt annat sätt än en förehavande på hemmaplan är någonting som allting fler upptäcker. Text: Katarina Brandt S ka vi konferera mitt i ett pulserande storstad eller blir det förbättring med en lugnare inramning ute gällande landsbygden? Vill vi krydda resan tillsammans sol och värme eller kanske kokain och glittrande vinterlandskap?

Facklitteratur

Elinor älskar höga höjder, ju mer svindlande, desto gladare tickar hjärtat på Elinor. När hon är sju år balanserar hon på ett balkongräcke på femte våningen. När hon är fjorton plikt brandkåren rycka ut Erik växer opp i ett litet samhälle, i skuggan av andra världskriget. Astrid önskar sig, mer än något annat, ett avkomma. Båda möter de ondskan. Astrid stod där medan hennes flämtande andning lugnade sig.

Leave a Reply