Frustration

Barnens pappa är bara en röst i telefonen – Jesper Juul coachar

Ensamstående flickor utan döpa

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns uppväxtvillkor. Dagens barn och unga har på många sätt ett bra liv i vårt land. Det finns skolor och ett stort antal välfärdsbeslut som ska säkerställa att barn och ungdomar mår bra och utvecklas på ett gott sätt. Men vi vet att verkligheten inte alltid överensstämmer med det som skrivs i beslut och riktlinjer. Därför är det angeläget att vi alltid ser till att barn och unga har möjlighet att påverka och att ta del av samhället, oavsett bakgrund, nationalitet eller var man bor i landet. Barnen behöver oss vuxna, de behöver oss som förebilder och som en garant för att de får en bra start i livet. Grunden i arbetet för barns rätt är Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Att förverkliga barnkonventionen är vårt mål — i Sverige och i resten av världen. Hur vi har det som barn kommer att påverka hela våra liv.

Familjeterapeut Jesper Juul coachar: Ensamstående och sviken förälder

Någonting slog mig plötsligt.. Visst är det konstigt att folk ofta reagerar icke-bra för att man låter barnet hem hos sin pappa.. Då är hane en dålig mamma, men det är inte många som tycker att ett pappa är dålig om han låter sina barn bo hos mamman.. Mig tycker förresten att du gör absolut rätt.. Barnen kommer ju att möta mycket ändå..

Barn har rätt i hela världen

Detta är en artikel från Vi Päron. Pappa bor kvar i USA? Det är så läget är, och det har inte förändrats? Han kommer ej hem igen för att bo förbund med er? Mia: Nej, han kommer inte hem.

37 kommentarer till “När man inte orkar med sina barn – dålig mamma eller bara trött?”

This post is also available in: English. Det är en vanlig, och avsevärt smärtsam känsla att känna sig såsom en dålig mamma. Jag skulle anföra att alla gör det någon passage, vissa oftare än andra. Ibland är vi dåliga mammor, ibland inte. Det är också vanligt att någon passage känna att man inte orkar tillsammans sina barn. Du okända, kanske inneha du gjort något riktigt hemskt kontra ditt barn, slagit barnet eller skrikit elakheter åt det. I så baisse skäms du förstås något fruktansvärt. Det är riktigt, skam är en antydan som ska hindra oss att begå något dumt igen.

Leave a Reply