Frustration

Harry Glicken

Sök efter sex utan kärlekshistorier

Facebook Twitter Mail Skriv ut Amerikanska inbördeskriget bröt ut och varade tillen i Förenta staternas historia oöverträffat dödlig konflikt som kom att forma det nationella amerikanska psyket och än idag fortsätter att påverka politiska och kulturella attityder. Det hade naturligtvis en betydande effekt på tidens författare och diktare: Walt Whitman skrev spaltmeter om krigets och slaveriets fasor, och åtskilliga amerikaner, såväl män som kvinnor, skrev dagböcker, insändare och dikter. Denna litteratur är vid det här laget väl dokumenterad. Jag är dock mer intresserad av en av krigets mer förbisedda röster, poeten Emily Dickinson. Hon är naturligtvis inte förbisedd i vanlig mening — hon firas som amerikansk nationalhjältinna och är översatt världen över — men Dickinson är inte den första man tänker på när inbördeskriget kommer på tal. Det har länge hållits för sant att Emily Dickinson inte lade någon större vikt vid krig eller andra världsliga affärer; att hon tvärtom låste in sig på kammaren i familjehemmet och skrev transcendenta verser om fåglar och olycklig kärlek. På senare år har myten om den ängsliga kvinnan i vitt börjat monteras ned, och en viktig del i den processen har varit att spåra Dickinsons interaktioner med sin samtid. Det kräver ett djupare engagemang i hennes dikter: vi kommer inte hitta uttryckligt patriotiska utrop eller politiska ställningstaganden hos Dickinson. Hon är ingen Harriet Beecher Stowe, som med Onkel Toms stuga sades ha hjälpt till att starta inbördeskriget.

Acklimatisera maskinerna till klimatet

May Christine Espiritus är just nu gällande plats och hjälper djuren som drabbats efter vulkanen Mayons utbrott på Filippinerna Mount Mayon på Filippinerna fick en plötsligt och häftigt utbrott den 13 januari och tvingade fram en direkt evakuering av människor inom 8 kilometers radie från vulkanen. Det finns chansning för ännu fler utbrott. Vi skall hjälpa 1 djur Djur har bränt sig eller skadats av att hava andats in eller ätit aska. Flera djur har lämnats utan tillsyn alldenstund evakueringsområdena inte tillåter husdjur eller fä. Vårt team, som leds av Dr. May, är på plats och stöder 1 djur i riskzonen - 1 kor och bufflar och hundar. Det finns så många djur i riskområdet, aska finns överallt.

Navigation menu

Kundcenter Sex kroppar hämtade från vulkanön Nyzeeländska elitsoldater har hämtat sex kroppar av vulkanön White Island. Enligt landets försvarsmakt rör det sig om en ansamling bestående av bombexperter. Foto: Mark Baker Förhållandena på vulkanön beskrivs som svåra, tillsammans en betydande risk att vulkanen skall få ett nytt utbrott. De åtta soldaterna jobbade i par på ön i fyra timmar för att finn kropparna, och föra dem till ett helikopter. Personalen bar gula skyddskläder, samt båtar fanns i närheten beredda att försöka få hem soldaterna om vulkanen fick ett nytt utbrott. För att hitta kropparna, och för att bidra understöd till insatsen, har drönare samt spaningsflyg använts. Dykare har satts in Premiärminister Jacinda Ardern tackade vid ett presskonferens alla inblandade i insatsen, samt säger att även om inget kan minska sorgen för de anhöriga odla har ändå nyzeeländarna känt ett förpliktelse för att offren inte skulle bliva kvar på vulkanön.

Relaterade ämnen

Vesuvius sträcker sig meter över havet. Den klassificeras som en stratovulkan och är fortfarande aktiv. Vesuvius har haft flera vulkanutbrott, men det brukar förflyta reslig tid mellan utbrotten.

Leave a Reply