Frustration

Vetenskap & hälsa

Hur man träffar ungdomar sanningsmeddelande

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. Läs mer. De unga jag möter i skolor eller i frågelådan Unga online verkar ha ett uppdämt behov av att prata med vuxna om sådana basala frågor som hur man är som människa eller vad en bra kompis är.

Första gången de pratar om normer nätet

Senast uppdaterad: Vi har idag ett mängd nya kontaktytor mot både nära och avlägsna vänner. Särskilt flickor inom tonåren är aktiva i sociala medier. Pixabay cc-licens: geralt. Sociala medier skänker användarna möjlighet att bygga nya, samt fördjupa redan etablerade sociala relationer. Sociala medier som Facebook, Twitter eller Instagram, bygger på att deltagarna själva skapar innehåll och underhåller sina sociala kontaktnät. För många människor — särskilt unga — är internet ständigt tillgängligt genom mobilen i fickan. Många unga kommunicerar, konsumerar och producerar innehåll under stora delar av sin vakna tid. Sociala medier innebär också att vi kan kommentera och betygsätta innehåll, hitta andra att diskutera med, be om assistans och hjälpa andra.

Bildens ställning i sociala medier

Efter ett fjuttig tag lugnade hon sig samt kunde blott andas maklig. Hon hade en glatt smil kvar allt ansiktet. Bruten att knulla. Du är 40­ Inom bom you.

Leave a Reply