Frustration

Brott på internet

Webbkamera hitta sex inte boomers

Har någon ljugit eller försökt lura dig på nätet? Har du kontakt med någon som utger sig för att vara någon annan? Det kan hända att någon använder en annan persons bild eller namn för att få dig att gilla hen mer, eller för att göra något sexuellt. Här får du förslag på vad du kan göra om du misstänker att någon ljuger om sig själv eller försöker lura dig. Be personen bevisa vem hen är på något sätt. Du kan till exempel säga att du vill prata med hen direkt i webbkameran. Avsluta kontakten om du inte vill ha kontakt mer. Blockera personen om du vill.

Unga relationer

Det kan ske både när man träffas inom verkligheten och via till exempel chatt eller webbkamera. Om du är mirakel 15 år får du inte utsättas för sexuella handlingar överhuvudtaget. Kanske förut att du sover, är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning. Ovanstående saker räknas alltid som ett sexuellt kränkning även om du själv inte inneha sagt nej eller har gått tillsammans på att göra det som ett vuxen eller någon annan säger. Det kan vara väldigt svårt för avkomma att säga emot en vuxen alternativt någon annan som kanske tjatar alternativt tvingar.

Du ska inte behöva tåla mer på nätet

Det betyder att du har rätt att älska vem du vill. Du bestämmer själv. Ingen annan får bestämma det. Du får älska vem som helst, oavsett var personen kommer ifrån.

Leave a Reply